„Tautai, kura neatceras savu pagātni, nav nākotnes”. (vēsturnieks V. O. Kļučevskis)