1. Limmuds “Liepājas ebreju mantojums” Palangā, Lietuvā Tā ir platforma, kuras mērķis ir veicināt zināšanas par ebreju tradīcijām un vēsturi , ģimenes attiecībām un izzināt savu ģimeņu saknes

2. Šabata tradīcija ebreju ģimenēs. Šabata ( sestdienas)tradīcijas ievērošana un svinēšana ģimenes lokā. Šīs tradīcījas saglabāšanas un popularizēšanas ietvaros Fonds rīko ”Šabatonu”- kopīgo ģimenes pasākumu

3. Seminārs -trēnings – “Vecāku planēta – bērnu planēta” Seminārs  paredzēts jaunām ģimenēm, lai palīdzētu vecākiem veidot spēcīgas un uzticamas attiecības ar saviem bērniem, pamatojoties uz ebreju tradīcijām. Šādi mācību semināri ietver grupu diskusijas, lomu spēles un praktisku problēmu risināšanu, kuru mērķis ir uzlabot komunikācijas formas ģimenē. Apmācības notiek profesionālu bērnu psihologu un mentoru vadībā

4. Toras Šabata( sestdienas) daļas iknedēļas lasījumi. Katru sestdienu Liepājas ebreju draudzes Beit Midraša telpās notiek Toras sestdienas daļas lasījumi pasniedzēja vadībā. Pēc šīm nodarbībām notiek kopējais mielasts ko sauca par 2. Sederu. Šo projektu pilnībā atbalsta Fonds