Liepājas ebreju iedzīvotāji:
1795.gadā Liepājā dzīvoja ap 20 ebreju – tie ir 0,4% no visiem pilsētas iedzīvotājiem
1850.gadā – 1 218 ebreju
1863.gadā – 1 700 ebreju, t.i. (17%)no kopējā pilsētas iedzīvotāju skaita
1897.gadā – 9 454 ebreji, t.i. (14,6%)
1911.gadā – 10 308 ebreji (12%)
1915.gadā – 7 163 ebreji (16,4%)
1920.gadā – 9 758 ebreji (19%)
1925.gadā – 9 851 ebrejs (16,2%)
1930.gadā – 7 908 ebreji (13,8%)
1935.gadā – 7 379 ebreji (12,9%)