1. Daudzi vēsturnieku pētījumi liecina, ka pirmie pierādījumi par ebreju uzturēšanos Baltijā pieder Prāgas Adalberta bīskapam 997.gadā. Viņš tika nosūtīts augt kristietību starp lietuviešiem, un viņa paskaidrojumos viņš informē par ebreju klātbūtni Lietuvā

2. Pamatojoties uz daudzu rabīnu un citu izcilu Lietuvas personību biogrāfiju, var droši teikt, ka viņi Kurzemē ieradās galvenokārt pa jūru.

3. Ir zināms, ka ebreji sāka apmesties Kurzemē jau Livonijas kara laikā (1558-1583)

4. Uz ebrejiem neattiecās īpaši šķēršļi, taču sākotnēji iestādes regulēja gan viņu skaitu, gan uzturēšanās ilgumu, gan saimniecisko darbību. Īpašas tiesības ebreji ieradās Kurzemē kā Vācijas, Polijas un Lietuvas tirgotāju starpnieki

5. Liepājas ebreju kopiena tika dibināta 1799. gadā

6. 1940. gadā Liepājas ebreju kopiena vairs nepastāvēja

7. 1941. gadā ar nacistu armijas atnākšanu pilsētā tika iznīcināta gandrīz visa Liepājas ebreju populācija

8. Liepājas ebreju reliģiskās kopienas dzīves aktivitāte tika atjaunota 1989. gadā

Liepājas ebreju iedzīvotāji

Ebreji Liepājas vēsturē

Liepājas rabīni

Ebreju izglītības iestādes

Sociālās un labdarības organizācijas

Ebreju rūpniecība un tirdzniecība Liepājā

Kultūras un sporta biedrības, politiskās organizācijas

Galerijas