Nisons Kacenelsons fiziķis un baņķieris. Viņš bija pirmais Ebreju Koloniālā Trasta direktors Londonā (1899-1923). N. Kacenelsons bija arī Krievijas Pirmās domes loceklis un Teodora Herzla draugs. N. Katzenelsons ir apglabāts Liepājas ebreju kapsētā kopā ar viņa sievu Sofiju, meitu Ceciliju un znotu advokātu Anatoliju Levinu. Mēs turpinām meklēt Nisona Kazenensona pēctečus.