1. Otto Fišers bija izcils Austrijas futbolists un Liepājas futbola komandas “Olimpija” treneris, kurš Otrā pasaules kara sākumā tika nogalināts Liepājā. Mēs meklējam Otto Fišera ģimenes pēcnācējus. 2018. gada jūlija sākumā ir plānots atvērt izstādi, veltītu Otto Fišeram

2. Nissons Kacenelsons, fiziķis un baņķieris. Viņš bija pirmais Ebreju Koloniālā Trasta direktors Londonā (1899-1923). N. Kacenelsons bija arī Krievijas Pirmās domes loceklis un Teodora Herzla draugs. N. Katzenelsons ir apglabāts Liepājas ebreju kapsētā kopā ar viņa sievu Sofiju, meitu Ceciliju un znotu advokātu Anatoliju Levinu. Mēs turpinām meklēt Nisona Kazenensona pēctečus.    

3. Liepājas bāka. Notiek bākas apkārtnes dokumentu izpēte, lai precizētu vietu, kur 1941. gada jūnījas beigās un jūlījā notika Liepājas ebreju  masveida nogalināšana. Mūsu pētījumu grupa strādā ar dažādiem vēsturiskiem arhīva dokumentiem, tai skaitā vācu kareivja Reinharda Vīnera nejauši uzņemto filmu. Ir plānots uzstādīt memoriālo plāksni pie  bākas.

4. Grāmats ”Svētie starp mums” otrais izdevums.Sadarbībā ar Liepājas ebreju draudzes muzeju ir paredzēts pilnveidot informāciju par Liepājas ebreju glābējiem un izdot grāmatu par viņu varoņdarbiem latviešu, krievu, angļu valodās, kā arī ivritā 

5. Liepājas ebreji – cīnītāji par Latvijas neatkarību. – Ir paredzēs restaurēt  pieminekli Liepājas ebrejiem – cīnītājiem par  Latvijas neatkarību Līvu kapsētas ebreju daļā. Atjaunotā pieminekļa atklāšana plānota 2019.gadā

6. Liepājas ebreju mantojuma izpēte. Fonda darba grupa turpina Liepājas ebreju  vēstures izpēti.  Nodrošinam  palīdzību Liepājas  ebreju pēcnācējiem, kuri vēlas uzzināt par savu ģimeņu pagātni. Organizejam ekskursijas par ebreju mantojuma tēmām

7.Liepājas Rabīni.Notiek informācijas un vēsturisko dokumentu apkopošana par pirmskara  Liepājas rabīniem. 2019. gadā ir paredzēta izstāde par doto tēmu