FONDA PROJEKTI

A. 2014. gads bija vairāku jubileju gads:

1) atklātā sabiedriskā fonda „Liepājas ebreju mantojums” 10. gadu dibināšanas gadadiena,
2) Liepājas ebreju draudzes 215. dibināšanas un 25. darbības atjaunošanas gadadiena.

Saistībā ar šiem nozīmīgajiem datumiem tika realizēti šādi projekti:

1. Šķēdes Memoriāla teritorijā tika izveidota aleja par godu Liepājas “Taisnīgajiem starp Tautām”.
2. Kuršu ielā 11/13 tika atklāta pirmskara Liepājas Lielās Sinagogas piemiņas zīme.
3. Iesākusies Liepājas Ebreju kapsētas labiekārtošana.
4. Izveidota autoru grupa grāmatas „Ebreji Liepājas vēsturē” izdošanai.
5. Izdota koncentrācijas nometņu un geto gūsteknes Fanijas Pavlovas (dzimusi Gentone) atmiņu grāmata „Es no Holokausta” angļu un latviešu valodā.
6. No 7. līdz 10. jūlijam notika Vispasaules Liepājas izcelsmes ebreju salidojums.
7. 23. decembrī notika ikgadējā tikšanās ar dažiem “Taisnīgo starp Tautām” pēcnācējiem.
8. Liepājas ebreju draudzei tika sniegts līdzfinansējums vairākos projektos – gan kultūras, gan sociālajā, gan izglītības jomās.
9. Turpinājās darbs pie pirmskara Liepājas ebreju vēstures pētīšanas un apkopošanas.
10. Izveidota jauniešu gidu grupa, kuri strādā pie Liepājas ebreju vēstures dažādu maršrutu izstrādes.
2015. gadā atklātais sabiedriskais fonds “Liepājas ebreju mantojums” turpinās realizēt iesāktos projektus un attīstīsies sociālajā un kultūras sfērā.

B. Fonda prioritātes
1. Pastāvīgi atbalstīt Liepājas ebreju reliģiozo biedrību sociālos, izglītības un kultūras projektus.
2. Turpināt pirmskara Liepājas ebreju vēstures pētīšanas darbus, semināru organizēšana par ebreju mantojumu Liepājā.
3. Ģimeņu projekts: 4. ikgadējais Limuds „Liepājas ebreju mantojums”.
4. Dalība starptautiskajā pasākumā „Muzeju nakts” sadarbībā ar Liepājas ebreju biedrību, lai prezentētu Liepājas sabiedrībai un pilsētas viesiem ebreju tradīcijas un kultūru.
5. Grāmatas „Pilsēta vārdā Libava” publicēšana latviešu un krievu valodās.
6. Nadīnas Fresko (Francija) grāmatas „Ebreju nāve”, kura veidota pēc vēsturiskām fotogrāfijām par ebreju iznīcināšanu Šķēdes kāpās Liepājā 1941. gada 15. – 17. decembrī, tulkošana un izdošana.
7. Fonda mājas lapas latviešu, krievu un angļu valodās pilnveidošana.
8. Bērnu un mazbērnu atmiņu stāstu par deportētajiem un represētajiem liepājniekiem – ebrejiem, un viņu izpratnes par Otro Pasaules karu un Holokaustu vākšana un apkopošana.

  • Projekti »
  • Foundation supported activities/Fonda atbalstīties pasākumi/Мероприятия при поддержке Фонда