Vecie ebreju kapi tika izveidoti ap 1803. gadu mūsdienu ostas teritorijā, Kalpaka ielā 5, 7/9  1867. gadā tika oficiāli reģistrēti jaunie ebreju kapi (Cenkones ielā 20) un apbedīšanas biedrība „Hevra Kadiša”. Biedrības valdes sastāvā bija N. Klačko, A. Liperts, Š. Izrailits, Z. Kabalkins, A. Valdšteins, I. Mendelštams

19. gs 90. gados draudzē tika izveidotas vairākas sociālās palīdzības organizācijas. Kopš 1898. gada darbojās ebreju sieviešu labdarības biedrība „Palīdzība” (HILF). 1893. gadā nodibināja Palīdzības komiteju ebrejiem, kuri izbrauca no Krievijas caur Liepājas ostu. Komitejas darbība paplašinājās 1905.gadā, kad vietu skaitu kopmītnē aizbraucošajiem palielināja no 14 līdz 100.

Caur Liepājas ostu emigrēja:
1907.gadā – 2797 ebreji,
1908.gadā – 1367 ebreji,
1909.gadā – 2100 ebreji,
1910.gadā – 1660 ebreji.

Tajā pašā gadā rabīns Gilels Klains nodibināja Liepājā „Hovevei Zion” nodaļu. 1905. gadā izveidota Liepājas nabadzīgo slimo ebreju palīdzības biedrība „Linas Hacedek”, priekšsēdētājs Hermans Epšteins

1909. gadā nodibināta ebreju krājaizdevumu sabiedrība „Gmiles Chesed”

1910. gadā nodibināta ebreju patversmes uzturēšanas biedrība „Mašav Skeinim”, priekšsēdētājs Emīls Falks

1911. gadā tika reģistrēta ebreju amatnieku aizdevu labdarības biedrība „Poalei Cedek”

1920. gadā Liepājā nodibināta Ebreju patversmes uzturēšanas biedrība ļoti veciem ļaudīm

1924. gadā – Liepājas ebreju slimnieku kopšanas biedrība

1929. gadā atklāja Liepājas apģērbu apgādāšanas biedrību

1930. gadā tika dibināta ebreju ārstu – speciālistu biedrība Liepājā

1935. gadā tās priekšsēdētājs bija pazīstamais Liepājā arī pēc kara, ārsts Makss Veinreihs

Lielu atbalstu ebreju bērnu izglītībai Liepājā sniedza 1932. gadā dibinātā ģimnāz„Liepājas pilsētas ebreju ijas uzturēšanas biedrība’’. Tās priekšsēdētājs bija Heimans Rabinovičs