1. Francijas vēsturnieces Nadīnas Fresko grāmatas “La mort des Juifs” (‘’Ebreju nāve’’)pirmās daļas publicēšana angļu valodā. Grāmatā tiek aprakstītas astoņas (no 12 pieejamām) 1941. gada 15. decembra Liepājas ebreju nošaušanas fotogrāfijām Škēdē. Fotogrāfijas uzņēma nacists Emils Strods. Ar Fonda atbalstu 2016. gadā “La mort des Juifs” tika iztulkota un publicēta latviešu un krievu valodās. Angļu valodā izdevumu ir paredzēts publicēt 2019. gadā

2. Foto grāmata – pirmskara Liepāja Lai godinātu Latvijas Valsts neatkarības 100 gadu jubileju, plānots izdot grāmatu ar 300 pirmskara Liepājas fotogrāfijām (fotogrāfijas līdz 1940. gadam). Šī grāmata kļūs par projekta ‘’Vienojošā vēsture’’ neatņēmamo sastāvdaļa. Fotogrāmatas publikācija ir iecerēta 2019. gadā

3. Turpinās darbs pie projekta ”Vienojošā vēsture”. Ir apkopoti un sastādīts vienots liepājnieku saraksts- totalitāro režīmu upuru

4. Fonds “Liepājas ebreju mantojums” turpina sniegt atbalstu dažādām Liepājas ebreju draudzes programmām un projektiem sociālā un izglītības jomās

5. Katru gadu Fonds organizē Ziemassvētku tikšanās ar Taisnīgo starp tautām un izglabto ebreju bērniem un mazbērniem. Šī ir viena no iespējām,  Holokausta traģēdijas un ebreju glābšanas vēsturi nodot jaunākajai paaudzei, kas ir garantija, ka šīs vēstures traģiskās  lapas puses netiks aizmirstas

6. Kopš 2013.gada Fonds organizē regulāru Liepājas ‘’Livas’’ kapsētas ebreju daļas( ebreju kapi) un Šķēdes memoriālu apkārtnes kopšanu un labiekārtošanu.