Tā atklāšanā klāt bija Izraēlas vēstnieks Latvijā, daudzi diplomātiskā korpusa pārstāvji, sabiedriskie darbinieki un Holokaustā izdzdīvojušie ebreji – liepājnieki un viņu pēcteči.
1. ‘’Taisnīgo starp Tautām” Aleja ir mūsu dziļas cieņas un mūžīgās piemiņas izrādīšana tiem bezbailīgajiem cilvēkiem, kuri Holokausta laikā glāba ebrejus.

2. 26 „Taisnīgajiem” no Liepājas tika piešķirts goda nosaukums „Taisnīgais starp Tautām”, apbalvojot viņus par varonību un atzīstot Labā uzvaru pār Ļauno. Katrs no viņiem (daži gan pēc nāves) saņēma medaļu un apliecību par nosaukuma piešķiršanu, kā arī viņu vārdi tika iemūžināti „Jad Vašem” Piemiņas kalnā Jerulazemē.

3. 2014. gadā notika svinības par godu Liepājas Ebreju biedrības dibināšanas 215. gadskārtai, 25 gadiem kopš tās atdzimšanas un 10 gadiem kopš fonda „Ebreju mantojums Liepāja” dibināšanas.

4. Liepājas izglābtie ebreji, viņu bērni un mazbērni, kā arī Liepājas ebreju draudze zina, ka pēckara ebreju dzīves atjaunošana nebija iespējama bez varonīgajiem „Taisnīgajiem” kuri, riskējot ar savām un savu radinieku dzīvībām, glāba ebrejus no drošas nāves. Viņu varonība palīdzēja glābt ne tikai ebreju dzīvības, bet arī ebreju dzīvesveidu un tradīcijas.

5. Sekojot „Jad Vašem” tradīcijām, „Liepājas ebreju mantojuma” Fonds un Liepājas ebreju draudze pieņēma lēmumu izveidot Aleju kā piemiņas un pateicības simbolu šiem drošsirdīgajiem cilvēkiem. Tās atklāšana notika 2014. gada 9. jūlijā un tajā piedalījās Izraēlas vēstniece Latvijā Hagita Ben Jakova.

6. Aleja atrodas pie Memoriāla Holokausta upuriem Šķēdē ieejas. Katra „Taisnīgā” godināšanai tika iestādīta tūja un uzstādīta granīta plāksne, kurā iegravēts „Taisnīgā starp Tautām” vārds.

7. Apziņa par trauslo robežu starp dzīvību un nāvi, kas šķīra izglābtos un viņu glābējus, kļuva par Alejas atrašanās vietas filozofiskā pamatojuma izvēles iemeslu. Vedot uz Holokausta upuru kapa vietām, šīs Aleja kā cerību simbols, izrāda cieņu tiem varonīgajiem ļaudīm, kuri, neskatoties uz risku, sniedza patvērumu un glābiņu ebrejiem Liepājā Otrā Pasaules kara laikā.

Alejas atklāšana 2014.gada 9. jūlījā