ATKLĀTAIS SABIEDRISKAIS FONDS “LIEPĀJAS EBREJU MANTOJUMS”
zināms arī kā “Liepājas ebreju mantojuma fonds”  ir nevalstiska organizācija, dibināta 2004. gadā.

Fonda dibinātāji:

• Profesors Džordžs Švābs (George Schwab) – dzimis Liepājā, Latvijas izdzīvojošo ebreju ASV Asociācijas viceprezidents, ievērojams amerikāņu sabiedriskais darbinieks, zinātnieks un politologs,
Stīvens Springfīlds (Steven Springfield) – Latvijas izdzīvojošo ebreju ASV Asociācijas prezidents.
Šīla Jonsona Robbinsa (Sheila Johnson Robbins) – ASV sabiedriskā darbiniece, mecenāte, FAPE valdes locekle

Uzņēmēji–mecenāti:
• Hāsu (Haas/Haase) ģimene
• Sergejs Zaharjins
• Iļja Segals

 Jo ilgāks laiks pagājis kopš gadiem, kad Liepājā (Libava, Libau) dzīvoja, zēla un plauka ebreju draudze, jo grūtāk ir apzināt un apkopot mantojumu, kuru mums atstājuši mūsu senči. Tāpēc atklātā sabiedriskā fonda „Liepājas ebreju mantojums” viens no galvenajiem uzdevumiem ir pētīt, saglabāt un popularizēt bagāto Liepājas pilsētas (Libava) ebreju pagātni.

FONDA DARBĪBA
1. Fonda darbības sākumposmā pamatdarbība tika koncentrēta uz Memoriāla būvniecību Šķēdē, pieminot tūkstošiem nevainīgos Holokausta upurus – Liepājas ebrejus. Memoriālu atklāja 2005. gada 4. jūnijā.
2. Turpmākajos gados Fonds veica Liepājas ebreju draudzes vēsturiskā mantojuma pētījumus, vadīja tematiskas ekskursijas, iepazīstinot ar Liepājas ebreju kopienas vēsturi.
3. Fonds sniedza palīdzību pirmskara Liepājas ebreju ģimeņu ģenealoģisko pētījumu veicējiem.
4. Ar Fonda finansiālu atbalstu izdota grāmata „Latvijas ebreju iznīcināšana”, kurā nodaļu par Liepājas ebreju traģēdiju uzrakstīja Liepājas izglābto ebreju pēcnācēji Rita Bogdanova un Ilana Ivanova (Zivcone), kā arī Liepājas pētnieki Rozālija Suhare un Eduards Kaplans.
5. Īpašu uzmanību fonds pievērš Liepājas ebreju kapsētas un Šķēdes memoriāla stāvoklim un sakopšanai

Fonda mērķi un uzdevumi:
1) kopā ar Liepājas ebreju draudzi un citām ebreju organizācijām Latvijā un ārvalstīs piedalīties kopīgu projektu realizēšanā izglītības, kultūras un sociālajā jomā,
2) veikt ar Liepājas ebreju draudzes vēsturi saistītus pētījumus, tulkot attiecīgus materiālus, apkopot publikācijas,
3) organizēt un piedalīties salidojumos, semināros un konferencēs Fonda pamatmērķu un uzdevumu realizācijai,
4) atbalstīt, izstrādāt un īstenot Liepājas ebreju vēstures izglītības programmas,
5) uzturēt un attīstīt sakarus ar liepājniekiem un viņu pēctečiem, iesaistot šos cilvēkus pirmskara Liepājas ebreju ģimeņu hronikas veidošanā,
6) sadarboties ar Liepājas municipālajām iestādēm saistībā ar ebreju piemiņas vietu un ebreju kapsētas uzturēšanu kārtībā,
7) nodarboties ar nezināmu faktu par holokaustu Liepājā meklēšanu un apkopošanu.