1851. gadā Liepājā atvēra pirmo ebreju skolu
1885 . gadā Liepājā atvēra skolu mācībām ivritā
1904 . gadā Liepājā darbojās:

  1. ebreju valsts 1. šķiras arodskola
  2. divas 2. šķiras sieviešu arodskolas 
  3. vīriešu 2. šķiras ebreju arodskola
  4. trīs vīriešu ebreju arodskolas
  5. divas sieviešu ebreju arodskolas

Kopš 1913 . gada darbojās Šternas – Trockas ebreju sieviešu ģimnāzija

1918.gadā tika atvērta ebreju skola ar mācībām krievu valodā (vēlāk krievu valodu nomainīja pret vācu valodu)

1919 . gadā sāka darboties skola ar mācībām ebreju valodā , kura vēlāk iegāja ZJSO (Zentrale Jidische Schul Organisazie – Centrālā Ebreju Skolas Organizācija) sastāvā. 1921. gadā tajā mācījās 388 bērni. 1926. gadā, rakstnieka Šoloma Aleihema nāves 10. gadadienā, ar pilsētas domes piekrišanu skolai piešķīra nosaukumu „Šoloma Aleihema pamatskola” (pastāvēja līdz 1940. gadam)

Vēlāk ar organizācijas „Aguda Isroel” atbalstu tika atvērta biedrības „Tora Vderech Erec” sākumskola Helēnas ielā 17 (reliģiskā novirziena skola ar apmācību ivritā).

1920. gadā ar Džointa ( JOINT ) palīdzību atvēra bērnu namu.
20. gs. 20. gados tika nodibināta „Tarbut” skola

1935. gadā – Ješiva „Beis Josef”

Pēc arhīvu datiem periodā no 1929. gada līdz 1940. gadam Liepājā bija šādas izglītības iestādes:

1. Liepājas ebreju amatniecības skola Vilhelmīnes ielā 35, kur skolēni mācījās par mehāniķiem, elektriķiem, galdniekiem, namdariem, utt. (30 skolēni, 9 skolotāji)

2.  Liepājas ebreju valsts vidusskola (ģimnāzijas tipa komercskola) Kūrmājas prospektā 34 (135 skolēni, 17 pedagogi)

3. Ģimnāzijas tipa Liepājas skolotāju padomes ebreju sākumskolas Jaunā Dīķa ielā 8 un Kūrmājas prospektā 3 (4 mācību klases, privātskola, apmācība ivritā), (123 skolēni, 24 pedagogi)

4. Liepājas pilsētas 1. ebreju sākumskola (ar bērnudārzu) Rožu ielā 10 (234 skolēni, 10 pedagogi)

5. Liepājas pilsētas divas ebreju sākumskolas- Siena Tirgus ielā 12 (tagad Kuršu iela 20), (direktors Valdšteins), (474 skolēni, 23 pedagogi) un Kungu ielā 21 (284 skolēni, 16 pedagogi)

6. Liepājas ebreju kultūras biedrības pamatskola Kūrmājas prospekta ielā 32 (1. – 6. klase), (124 skolēni un 10 pasniedzēji)

7. F. Gotliba privātais bērnudārzs Graudu ielā 49 (7 bērni, 1 audzinātājs)

8. O. Revida privātais bērnudārzs Vītolu ielā 35 ar sākumskolas mācību klasēm (10 bērni un 2 audzinātāji)

9. Liepājas valsts ebreju ģimnāzija Bāriņu ielā 12 (humanitārā virziena mācības), (156 skolēni, 17 pedagogi)

10. Liepājas valsts ebreju ģimnāzija Kūrmājas prospektā 13 (162 skolēni, 15 pedagogi)

11. Ebreju privātā sākumskola Graudu ielā 14 (157 skolēni, 10 pedagogi)