* Liepājas rabīns 19.gadsimta sākumā bija Avrom Bojārs
* no 1833. līdz 1840.gadam – Moiše-Ichoks Levi
* no 1840. līdz 1844.gadam – Cvi-Girš Burenšteins, pēc tam – Mendels Izraelsons
* no 1856. līdz 1882.gadam – Jozefs Hercenbergs
* no 1881.līdz 1890.gadam Liepājas rabīns bija Vācijā dzimis doktors Gigels Klains. Vienlaicīgi Liepājas rabīni bija Avroms Gelers

* no 1887. gada – Jēkabs Denezons, Meirs Atlass
* no 1890. līdz 1904. gadam – L.О. Kantors
* no 1907.gada – dr. Arons-Bers Nuroks, M. Nuroka brālis
* no 1920. līdz 1923. gadam Liepājas rabīns bija Haims-Fišls Epšteins (1874–?)
* no 1928. līdz 1941. gadam – Menahems-Isers Polonskis.
* 1930. gadā viens no Liepājas rabīniem bija J.Landa
* 1936.gadā Liepājā darbojās 12 sinagogas un lūgšanas nami