Starptautiskā Holokausta upuru pieminās dienas priekšvakarā, š.g. 25. janvārī atklātais sabiedriskais fonds “Liepājas ebreju mantojums”, sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību Latvijā, muzeju “Ebreji Latvijā” un Žaņa Lipkes memoriālu organizēja Professora Džordža Deivida Švāba, Liepājā dzimušā, Amerikas Ārpolitikas nacionālās komitejas prezidenta emeritus, atmiņu grāmatas “Izdzīvojušā bērna Odiseja. No Latvijas caur nometnēm uz ASV” latviešu valodā atvēršanu. Klātesošos uzrunāja Džordžs Švābs (ierakstā), Šerona Rapaport Palgi, Izraēlas vēstniece Latvijā, Andrejs, Pildegovičs-speciālo uzdevumu vēstnieks – Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomē sekretariāta vadītājs un Ilana Ivanova- ”Liepājas ebreju mantojuma” fonda direktore. Fragmentus no Džordža Švāba memuāriem lasīja pazīstamais aktieris Gundars Āboliņš.

Raimonda Gabaliņa piemiņai 2024. gada 2. maijā nomira Raimonds Gabaliņš – 2005. gada 3. jūnijā Šķēdes kāpās uzstādīta memoriāla Liepājas ebrejiem – holokausta upuriem autors.

2005.g. 3. jūnijs
2019. g.

Nodibinājuma “Liepājas ebreju mantojums” rīkotajā holokausta laikā bojāgājušo Liepājas ebreju pieminekļa metu konkursā par uzvarētāju kļuva Raimonds Gabaliņš. Viņa ideja no laukakmeņiem izveidot  piemiņas vietu Menoras formā tika realizēta pēc īpašas filozofiskas koncepcijas, ko autors attīstīja, pētot holokausta vēsturi, tradīcijas un Liepājas ebreju mantojumu.

Pēc Raimonda teiktā, Menora kā memoriāla centrālais elements ir ebreju tautas simbols un demonstrē viņu mūžīgo saikni ar savu vēsturi. Liepājas ebreju – holokausta upuru piemiņas memoriāls 19 gadu pastāvēšanas laikā pilnībā attaisnojis autora prezentēto šī pieminekļa vīziju un mērķi.

Šodien droši varam teikt, ka Memoriāls Šķēdes kāpās kļūs par sava veida pieminekli tā autoram – brīnišķīgam un uzticamam draugam – tēlniekam, filozofam, māksliniekam Raimondam Gabaliņam. 2014. gadā Raimonds Gabalins kļuva par cita nozīmīga nodibinājuma “Liepājas ebreju mantojums” projekta autoru.

2014. gada 9. jūlijā Liepājas ebreju Saieta laikā notika, tur pat Škedē, izveidotās Taisnīgo starp tautām alejas atklāšana. Šī projekta centrā Raimonds Gabaliņš ielicis savu izpratni par vēsturi un tās saistību ar mūsdienu pasauli. Viņa apziņa par trauslo robežu starp dzīvību un nāvi, kas šķīra izglābtos ebrejus un viņu glābējus, kļuva par iemeslu alejas atrašanās vietas filozofiskajam pamatojumam. Taisnīgo starp tautām aleja kas ved uz holokausta upuru Memoriālu, ir cerības simbols un veltījums tiem varonīgajiem cilvēkiem, kuri, neskatoties uz milzīgo risku, 2. pasaules kara laikā sniedza pajumti un glābiņu Liepājas ebrejiem.

Saieta laikā notika vēl viens nozīmīgs notikums. Tā bija Raimonda ideja uzstādīt piemiņas zīmi nopostītās Liepājas Horālās sinagogas vietā Kuršu ielā. Neliela stēla ar autentisku pirmskara Horālās sinagogas maketu neatstāj nevienu vienaldzīgu. Turklāt tajā pievienotais QR kods ļauj iepazīties ar viena no skaistākiem nopostītiem kara laikā dievnamu vēsturi.

2022. gadā 11. Liepājas ebreju Saietā pēc nodibinājuma “Liepājas ebreju mantojums” lūguma Raimons Gabaliņš prezentēja savu jauno projektu, kas veltīts pirmajiem masveida nogalinātiem Liepājas ebrejiem pie bākas, pārsvarā vīrieši vecumā no 16-60 gadiem. Kā sacīja Raimonds, holokausta upuru masu kapu pētījumu rezultāti zivju konservu rūpnīcas un bākas teritorijā, ko veica ģeofiziķu un arheologu komanda no ASV, viņu ļoti iespaidoja, un viņam nebija šaubu par to, kā šim memoriālam vajadzēja izskatīties un kāda būtu tā nozīme.

Ebreju tēmatika, vēsture, kultūra, tradīcijas vienmēr ir bijuši Raimonda redzeslokā jau kopš pirmajiem Latvijas brīvvalsts gadiem, kad Liepājā ieradās izglābtie ebreji un viņu pēcnācēji meklejot  radinieku pirmskara apbedījumus. Daudzus pieminekļus un uzrakstus, pat ivritā atjaunoja Gabaliņš.

Viņš nekad nav uzņēmies nevienu projektu, rūpīgi neizpētot tā priekšvēsturi un visu, kas saistīts ar tradīcijām un filozofisku pieeju konkrēta uzdevuma īstenošanai. Uzsākot un realizējot jebkurus ar Liepājas ebreju mantojumu saistītus projektus, vienmēr jutāmies droši un pārliecināti, jo mums blakus bija tik uzticams cilvēks un draugs kā Raimonds Gabaliņš. Raimonds aiz sevis atstāja pašu svarīgāko – gaišu piemiņu un savu talantu izcilos darbos, daļa no kurām veltīti Liepājas ebreju mantojuma piemiņas saglabāšanai.

Raimonda Gabaliņa nāve  ir milzīgs zaudējums mums visiem. Izsakām visdziļāko līdzjūtību visai viņa ģimenei.