Kopš 2005. gada “Liepājas ebreju mantojuma” fonds sadarbojoties ar atbilstošajām pilsētas institūcijām nodarbojas ar ebreju kapsētas labiekārtošanu savu robežu iespējos. 2013. gada Fonds ir iesācis aktīvu darbu dažādu projektu realizēšanā. Sagaidot 2014. gada Vispasaules Liepājas ebreju salidojumu, ebreju kapos tika uzstādīts informatīvais stends ar sektoru un kapu vietu izvietojumu. Stendā izvietota karte palīdz atrast vecos apbedījumus, sniedz informāciju gan par kapu vēsturi, gan par apbedījumu tradīciju ebreju kapos. Lai vieglāk būtu orientēties tika uzstādītas sektoru betona norādes. Pakāpeniski tiek restaurētas vecās kapu vietas, kuriem nav pēcnācēju.


Senču apbedījumi
Ja jūs interesē ģimenes kapa atrašanas vieta, lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu vairāk informācijas.
Fonds organizē visu veidu veco  pieminekļu tīrīšanu un atjaunošanu.
Fondsvar palīdzēt uzstādīt jaunus kapakmeņus, nododot pēcnācējiem vai ģimenes locekļiem kontaktus ar profesionālu pieminekļu uzņēmumu.
Tiek nodrošināti fotoattēli pirms un pēc.