Atklātais sabiedriskais fonds “Liepājas ebreju mantojums” dibināts 2004.gadā. Pirmais un nozīmīgākais projekts bija Holokausta upuru piemiņas memoriāla celtniecība Šķēdē, kas tika atklāts 2005. gada jūnijā. Visi fonda projekti ir vērsti uz Liepājas ebreju mantojuma kā pilsētas vēstures neatņemamas sastāvdaļas izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu. Liela nozīme ir izdevējdarbības, izglītības, kultūras un pētniecības projektiem, kuru mērķis ir izglītot ne tikai ebreju draudzes pārstāvjus, bet arī pilsētas sabiedrību.

2021 g.

projekti un pasākumi, kas veltīti padomju deportāciju 80.gadadienai un holokausta sākuma Latvijā 80.gadadienai

 1. g.

projekti un pasākumi bija veltīti holokausta beigu un uzvaras pār fašismu Otrajā pasaules karā 75. gadadienai.

 1. g.

projekti un pasākumi bija veltīti Liepājas ebreju kopienas dibināšanas 220.gadadienai un 30.gadadienai kopš ebreju kopienas atdzimšanas

 1. g.

projekti un pasākumi bija veltīti Latvijas neatkarības 100.gadadienai un Izraēlas Valsts dibināšanas 70.gadadienai

 1. g.

projekti un pasākumi bija veltīti 75. gadadienai kopš Otrā pasaules kara un holokausta sākumam Latvijā.

 • -8.jūlijā notika Pasaules ebreju no Liepājas un viņu pēcteču salidojums.
 • Ebreju kapsētas labiekārtošana
 • Konference par holokaustu Liepājā.
 • Liepājas ebreju draudzes locekļa Eduarda Kaplana mākslas izstāde
 1. g.

No 27. līdz 29. martam Palangā notika 4. zinatniskā-izklaidējošā  konference ebreju gimenēm Limmud “Liepājas ebreju mantojums”

Konferences dalībniekiem bija piedāvāta plaša programma bērniem un pieaugušiem.

 1. g.

Pasaules Liepājas ebreju un viņu pēcteču salidojums

 • Taisnīgiem starp Tautām alejas atklāšana Šķēdē, kas veltīta 27 Taisnīgajiem, kuri glāba ebrejus holokausta laikā Liepājā
 • Piemiņas stēlas uzstādīšana Kuršu ielā 11/13, kur pirms 2. pasaules kara atradās Liepājas Lielā horālā sinagoga.
 • Holokausta pārdzīvojušas Fanijas Pavlovas ( dzim. Genton) atmiņu grāmatas “Es esmu no Holokausta izdošana krievu, latviešu un angļu valodās.
 • Ebreju kapsētas labiekārtošana, tajā skaitā 18 sektoru nodalījumu  un informatīvā sstenda uzstādīšana.
 • Atbalsts Liepājas Ebreju draudzei:
 • Bat Mitzvah organizēta jaunām ebreju ģimenēm. Bija svarīgi parādīt, kā sagatavoties šiem svētkiem, lai padarītu šo īpašo dienu neaizmirstamu un unikālu, atšķirībā no jebkuras citas dzimšanas dienas.
 • iknedēļas Toras nodaļu lasījumi,
 • Svētdienas skolas darbības atbalsts,
 • klubu “Mišpoha” un “Ebreju pasaule” atbalsts,
 • ebreju svētku (Hanuka – Gaismas festivāls) un piemiņas dienu organizēšana un vadīšana.
 • Jauno gidu sagatavošana draudzē
 • Seminārs vēstures un sociālo zin’ibu skolotājiem par tēmu “Holokausts Liepājā” un mūsdienu mācību metodes skolās