• 2021. gada projekti un pasākumi ir veltīti padomju deportācijas un Holokausta  sākuma 80. gadadienai Latvijā
  • 2020. gada projekti un pasākumi tika veltīti 75. gadadienai kopš uzvaras pār fašismu Otrajā pasaules karā

Otrais pasaules karš atstāja dziļu pēdu katras ģimenes vēsturē. Cilvēku atmiņai, holokausta atmiņai ir liela nozīme. Ir svarīgi neaizmirst, ka atmiņa ir kaut kas, ko cilvēks var nest cauri gadiem un nodot nākamajām paaudzēm. Lai novērstu vēstures pārrakstīšanu, ir jāatceras šī kara briesmīgās sekas: veselu tautu iznīcināšana.

Šogad 27.janvārī apritēs 15 gadi, kopš ANO Ģenerālā asambleja pieņēma attiecīgo rezolūciju par Starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu, tā tika pasludināta visā pasaulē. Šajā dienā padomju un sabiedroto armiju karaspēks atbrīvoja Aušvicas, Birkenavas, Aušvicas koncentrācijas nometņu gūstekņus.

Pirms 75 gadiem, milzu “nāves fabrika” strādāja piecus gadus. Aptuveni Aušvicā tika iznīcināti apmēram divarpus miljoni ebreju un citu tautību cilvēku – precīzu šīs “nāves fabrikas” upuru skaitu nevar nosaukt.

Holokausta laikā gāja bojā ap 6 miljoni ebreju. Holokausts ir traģiskais un visnežēlīgākais noziegums pret cilvēci 20. gadsimtā.

Mūsu atbildība pret pagātni un nākotni ir darīt visu, lai ebreju tautas vēsturiskā atmiņa tiktu saglabāta un nodota no paaudzes paaudzē, lai nepieļautu briesmīgo holokausta traģēdiju atkārtošanos.

  • 2019. gada projekti un pasākumi tika veltīti Liepājas ebreju draudzes 220. dibināšanas un 30. atjaunošanas gadadienām.
  • 2018. gadā projekti un pasākumi bija veltīta Latvijas neatkarības 100. gadadienai un Izraēlas valsts dibināšanas 70. gadadienai.