FONDA PROJEKTI

  • 2018. gada projekti ir veltīti Latvijas neatkarības 100. gadadienai un Izraēlas valsts dibināšanas 70. gadadienai.
  • 2018. gada galvenais notikums ir Vispasaules Liepājas ebreju Saiets, kas norisināsies  Liepājā no 5.- 8. jūlijam

PĒTNIECĪBAS PROJEKTI
1.1. Otto Fišers bija izcils Austrijas futbolists un Liepājas futbola komandas “Olimpija” treneris, kurš Otrā pasaules kara sākumā tika nogalināts Liepājā. Mēs meklējam Otto Fišera ģimenes pēcnācējus. 2018. gada jūlija sākumā ir plānots atvērt izstādi, veltītu Otto Fischeram.
1.2. Nissons Kacenelsons, fiziķis un baņķieris. Viņš bija pirmais Ebreju Koloniālā Trasta direktors Londonā (1899-1923). N. Kacenelsons bija arī Krievijas Pirmās domes loceklis un Teodora Herzla draugs. N. Katzenelsons ir apglabāts Liepājas ebreju kapsētā kopā ar viņa sievu Sofiju, meitu Ceciliju un znotu advokātu Anatoliju Levinu. Mēs turpinām meklēt Nisona Kazenensona pēctečus. Šī izcilās personības izstāde ir plānota arī 2018. gada jūlija sākumā.
1.3 Liepājas bākas apkārtne. – Pētījums ir uzsākts, lai precizētu Liepājas ebreju masveida iznīcināšanu 1941. gada jūnija-jūlija beigās pie bākas. Mūsu pētījumu grupa cenšas salīdzināt Liepājas ebreju nošaušanas vietas no dažādiem vēsturiskiem avotiem, pamatojoties uz pieejamiem arhīva dokumentiem, tai skaitā R. Vīnera filmu. Liepājas ebreju Salidojuma laikā 2018. gada jūlijā (5.-8.) ir paredzēts atklāt memoriālo plāksni pie pašas bākas.
1.4. Roberts un Johanna Sedols – Liepājas ebreju Salidojuma laikā 2018. gada jūlijā ir plānots atklāt izstādi veltītu šajai taisnīgo Starp tautām ģimenei.
1.5. Liepājas ebreji – cīnītāji par Latvijas neatkarību. – Mēs izveidojam Liepājas ebreju reģistru, kas dienēja Latvijas armijā jau neatkarīgas valsts izveidošanas gados. Tiek uzsākts darbs, lai restaurētu  pieminekli Liepājas ebrejiem – cīnītājiem par  Latvijas neatkarību Līvu kapsētas ebreju daļā. Atjaunotā pieminekļa atklāšana plānota 2018. gada jūlija sākumā.
1.6. Liepājas ebreju mantojuma izpēte – Liepājas ebreju ģimeņu sakņu pētījumi. Piedāvājam palīdzību Liepājas  pēcnācējiem, kas vēlas uzzināt par viņu ģimeņu pagātni. Mēs palīdzam atrast viņu senču apbedījumus un pēc vajadzības atjaunot vecos kapos.

EBREJU IZGLĪTOJOŠĀS UN ĢIMENES PROJEKTI
2.1. Limmuds “Liepājas ebreju mantojums” Palangā, Lietuvā
Tā ir platforma, kuras mērķis ir veicināt ebreju tradīcijas un vēstures zināšanas, ģimenes attiecības un izzināt savas ģimenes saknes. Regulāri notiek semināri gan pieaugušajiem, gan bērniem.
2.2. Šabata tradīcija ebreju ģimenēs.
Šabata ( sestdienas)tradīcijas ievērošana un svinēšana ģimenes lokā.
2.3 Seminārs trēnings – “Vecāku planēta – bērnu planēta”
Šis mācību seminārs ir paredzēts jaunām ģimenēm, lai palīdzētu vecākiem veidot spēcīgas un uzticamas attiecības ar saviem bērniem, pamatojoties uz ebreju tradīcijām. Šādi mācību semināri ietver grupu diskusijas, lomu spēles un praktisku problēmu risināšanu, kuru mērķis ir uzlabot komunikācijas formas ģimenē. Apmācības notiek profesionālu bērnu psihologu un treneru vadībā.
2.4. Toras Šabata( sestdienas) daļas iknedēļas lasīšana.
Nodarbības notiek katru sestdienu Liepājas ebreju draudzes Beit Midraša telpās pasniedzēja vadībā. Tradicionāli pēc šīm nodarbībām notiek kopējais mielasts ko sauca par 2. Sederu. Šo projektu pilnībā atbalsta Fonds.

TEKOŠIE PROJEKTI UN FONDA DARBĪBA
3.1. Francijas vēsturnieces Nadīnas Fresko grāmatas “La mort des Juifs” pirmās daļas publicēšana angļu valodā.
Šī grāmata apraksta astoņas (no 12 pieejamām) 1941. gada 15. decembra Liepājas ebreju nošaušanas fotogrāfijās Škēdē. Fotogrāfijas uzņēma nacists Emils Strods.
Teksts angļu valodā ir paredzēts publicēt 2018. gada beigās. Grāmata jau ir tulkota un publicēta latviešu un krievu valodā ar Fonda atbalstu 2016. gadā.
3.2. Foto grāmata – pirmskara Liepāja
• Lai godinātu Latvijas Valsts neatkarības 100 gadu jubileju, plānots izdot fotogrāmatu ar 300 pirmskara Liepājas fotogrāfijām (fotogrāfijas līdz 1940. gadam). Šī grāmata kļūs par projekta ‘’Vienojošā vēsture’’ neatņēmama sastāvdaļa. Foto grāmatas publikācija ir plānota 2018. gada jūnījā.

PATREIZĒJĀ FONDA DARBĪBA
4.1. Fonds “Liepājas ebreju mantojums” palīdz un atbalsta dažādas programmas un projektus Liepājas ebreju draudzē sociālās, izglītības un pētniecības jomās.
4.2. Katru gadu Fonds organizē decembra tikšanās ar Taisnīgo starp tautām bērniem un mazbērniem, kā arī izglabto ebreju bērniem un mazbērniem. Šī ir viena no iespējām, kā Holokaust traģēdijas un ebreju glābšanas vēsturi nodot jaunākai paaudzei, kas ir garantija, šīs vēsturel lapas puses netiks aizmitsras.
4.3. Jau vairākus gadus Fonds organizē regulāru Liepājas ‘’Livas’’ kapsētas un Šķēdes memoriālu apkārtnes kopšanu un labiekārtošanu.
4.4. Turpinās pētījumi par Liepājas pirmskara ebrējiem un tike organizēti semināri par ebreju mantojuma tēmām.
4.5. Notiek darbs pie ebreju ģimeņu izglītojošam programmām, kā piem. “Liepājas ebreju mantojuma Limud”.
4.6. Turpinās Liepājas ebreju draudzes vairāku projektu un programmu atbalsts sociālā, kultūras un izglītības jomās.

Alejas Taisnīgiem starp Tautām celtniecība

Alejas taisnīgiem starp Tautām atklāšana

Horālās sinagogas piemiņas zīmes atklāšana Kuršu ielā 11/13