• Liepājas ebreju mantojuma fonda projekti un pasākumi 2019. gadā veltīti Liepājas ebreju draudzes 220 dibināšanas un 30. atjaunošanas gadadienām.

  • 2018. gadā Liepājas ebreju mantojuma fonda darbība bija veltīta Latvijas neatkarības 100. gadadienai un Izraēlas valsts dibināšanas 70. gadadienai.

Pētniecības projekti

Ebreju  izglītojošās un ģimemes projecti

Tekošie projekti un patrēzēja Fonda darbība

Galerijas