FONDA PROJEKTI

2017/2018 gads
Projektu un programmu īstenošana 2017. gadā tuvojās savām nobeigumām. Tiek turpināts darbs pie ilgtermiņa projektiem, un mēs plānojam tos pabeigt 2018. gadā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta notikumiem, kas veltīti Latvijas neatkarības 100. gadadienai un Izraēlas valsts dibināšanas 70. gadadienai.

PĒTNIECĪBAS PROJEKTI
1.1. Otto Fišers bija izcils Austrijas futbolists un Liepājas futbola komandas Olimpija treneris, kurš Otrā pasaules kara sākumā tika nogalināts Liepājā. Mēs meklējam Otto Fišera ģimenes pēcnācējus. 2018. gada jūlija sākumā ir plānots atvērt izstādi, kas veltīta Otto Fischer. Amerikāņu ziņu kanāls CNN.com plāno arī pārraidī par Otto Fischeru.
1.2. Nissons Katcenelsons, fiziķis un baņķieris. Viņš bija pirmais Ebreju Koloniālā Trastadirektors  Londonā (1899-1923). N. Kacenelsons bija arī Krievijas Pirmās domes loceklis un Teodora Herzla draugs. N. Katzenelsons ir apglabāts Liepājas ebreju kapsētā kopā ar viņa sievu Sofiju, meitu Ceciliju un znotu advokātu Anatoliju Levinu. Mēs turpinām meklēt Nisona Kazenensona pēctečus. Šī izcilās personības izstāde ir plānota arī 2018. gada jūlija sākumā.

1.3 Liepājas bākas apkārtne. – Pētījums ir uzsākts, lai precīzētu Liepājas ebreju masveida iznīcināšanu 1941. gada jūnija-jūlija beigās pie bākas. Mūsu pētījumu grupa cenšas salīdzīnāt Liepājas ebreju nošaušanas vietas no dažādiem vēsturiskiem avotiem, pamatojoties uz pieejamiem arhīva dokumentiem, tai skaitā R. Vīnera filmu. Liepājas ebreju Salidojuma laikā 2018. gada jūlijā (5.-8.) ir paredzēts atklāt memoriālo plāksni pie pašasbākas.
1.4. Roberts un Johanna Sedols – Liepājas ebreju Salidojuma laikā 2018. gada jūlijā ir plānots atklāt izstādi veltītu šajai taisnīgo Starp tautām ģimenei..

1.5. Liepājas ebreji – cīnītāji par Latvijas neatkarību. – Mēs izveidojam Liepājas ebreju reģistru, kas dienēja Latvijas armijā jau neatkarīgas valsts izveidošanas gados. Tiek uzsākts darbs, lai restaurētu  pieminekli Liepājas ebrejiem – cīnītājiem par  Latvijas neatkarību Līvu kapsētas ebreju daļā. Atjaunotā pieminekļa atklāšana plānota 2018. gada jūlija sākumā.
1.6. Liepājas ebreju mantojuma izpēte – Liepājas ebreju ģimeņu sakņu pētījumi. Piedāvājam palīdzību Liepājas  pēcnācējiem, kas vēlas uzzināt par viņu ģimeņu pagātni. Mēs palīdzam atrast viņu senču apbedījumus un pēc vajadzības atjaunot vecos kapos.

 1. EBREJU IZGLĪTOJOŠĀS UN ĢIMENES PROJEKTI
  2.1. Limmuds “Liepājas ebreju mantojums” Palangā, Lietuvā

  Tā ir platforma, kuras mērķis ir veicināt ebreju tradīcijas un vēstures zināšanas, ģimenes attiecības un izzināt savas ģimenes saknes. Regulāri notiek semināri gan pieaugušajiem, gan bērniem.
  2.2. Šabata tradīcija ebreju ģimenēs.                                                 Šabata tradīcīju ievērošana un svinēšana ģimenes lokā.
  2.3 Seminārs trēnings – “Vecāku planēta – bērnu planēta”.            Šis mācību seminārs ir paredzēts jaunām ģimenēm, lai palīdzētu vecākiem veidot spēcīgas un uzticamas attiecības ar saviem bērniem, pamatojoties uz ebreju tradīcijām. Šādi mācību semināri ietver grupu diskusijas, lomu spēles un praktisku problēmu risināšanu, kuru mērķis ir uzlabot komunikācijas formas ģimenē. Šādas apmācības notiek profesionālu bērnu psihologu un treneru vadībā.

          2.4 Toras Šabata( sestdienas) daļas iknedēļas lasīšana.                                         Šīs nodarbības notiek katru sestdienu Liepājas ebreju draudzes Beit Midraša telpās pasniedzēja vadībā. Tradicionāli pēc šīm nodarbībām notiek kopējais mielasts ko sauca par 2. Sederu. Šo projektu pilnībā atbalsta Fonds.

3. TEKOŠIE PROJEKTI UN FONDA DARBĪBA
3.1. Francijas vēsturnieces NadīnaS Fresko grāmatas “La mort des Juifs” pirmās daļas publicēšana angļu valodā.

Šī grāmata apraksta astoņas (no 12 pieejamām) 1941. gada 15. decembra  Liepājas ebreju nošaušanas fotogrāfijās Škēdē. Fotogrāfijas uzņēma nacists Emils Strods.
Teksts angļu valodā ir paredzēts publicēt 2018. gada beigās. Grāmata jau ir tulkota un publicēta latviešu un krievu valodā ar Fonda atbalstu 2016. gadā.
3.2. Foto grāmata – pirmskara Liepāja
• Lai godinātu Latvijas Valsts neatkarības 100 gadu jubileju, plānots izdot fotogrāmatu ar 300 pirmskara Liepājas fotogrāfijām (fotogrāfijas līdz 1940. gadam), Šī grāmata kļūs par projekta ‘’Vienotā Vēsture’’ neatņēmama sastāvdaļa. Foto grāmatas publikācija ir plānota 2018. gada jūnījā.

 1. PATREIZĒJĀ FONDA DARBĪBA
  4.1 Fonds “Liepājas ebreju mantojums” palīdz un atbalsta dažādas programmas un projektus Liepājas ebreju draudzē sociālās, izglītības un pētniecības jomās.
  4.2 Katru gadu Fonds organizē decembra tikšanās ar Taisnīgo starp tautām bērniem un mazbērniem, kā arī izglabto ebreju bērniem un mazbērniem. Šī ir viena no iespējām, kā Holokaust traģēdijas un ebreju glābšanas vēsturi nodot jaunākai paaudzei, kas ir garantija, šīs vēsturel lapas puses netiks aizmitsras.
  4.3 Jau vairākus gadus Fonds organizē regulāru Liepājas ‘’Livas’’ kapsētas un Šķēdes memoriālu apkārtnes kopšanu un labiekārtošanu.

2014. gads

 2014. gads bija vairāku jubileju gads:

1) atklātā sabiedriskā fonda „Liepājas ebreju mantojums” 10. gadu dibināšanas gadadiena,
2) Liepājas ebreju draudzes 215. dibināšanas un 25. darbības atjaunošanas gadadiena.

Saistībā ar šiem nozīmīgajiem datumiem tika realizēti šādi projekti:

1. Šķēdes Memoriāla teritorijā tika izveidota aleja par godu Liepājas “Taisnīgajiem starp Tautām”.
2. Kuršu ielā 11/13 tika atklāta pirmskara Liepājas Lielās Sinagogas piemiņas zīme.
3. Iesākusies Liepājas Ebreju kapsētas labiekārtošana.
4. Izveidota autoru grupa grāmatas „Ebreji Liepājas vēsturē” izdošanai.
5. Izdota koncentrācijas nometņu un geto gūsteknes Fanijas Pavlovas (dzimusi Gentone) atmiņu grāmata „Es no Holokausta” angļu un latviešu valodā.
6. No 7. līdz 10. jūlijam notika Vispasaules Liepājas izcelsmes ebreju salidojums.
7. 23. decembrī notika ikgadējā tikšanās ar dažiem “Taisnīgo starp Tautām” pēcnācējiem.
8. Liepājas ebreju draudzei tika sniegts līdzfinansējums vairākos projektos – gan kultūras, gan sociālajā, gan izglītības jomās.
9. Turpinājās darbs pie pirmskara Liepājas ebreju vēstures pētīšanas un apkopošanas.
10. Izveidota jauniešu gidu grupa, kuri strādā pie Liepājas ebreju vēstures dažādu maršrutu izstrādes.
2015. gadā atklātais sabiedriskais fonds “Liepājas ebreju mantojums” turpinās realizēt iesāktos projektus un attīstīsies sociālajā un kultūras sfērā.

 Fonda prioritātes
1. Pastāvīgi atbalstīt Liepājas ebreju reliģiozo biedrību sociālos, izglītības un kultūras projektus.
2. Turpināt pirmskara Liepājas ebreju vēstures pētīšanas darbus, semināru organizēšana par ebreju mantojumu Liepājā.
3. Ģimeņu projekts: 4. ikgadējais Limuds „Liepājas ebreju mantojums”.
4. Dalība starptautiskajā pasākumā „Muzeju nakts” sadarbībā ar Liepājas ebreju biedrību, lai prezentētu Liepājas sabiedrībai un pilsētas viesiem ebreju tradīcijas un kultūru.
5. Grāmatas „Pilsēta vārdā Libava” publicēšana latviešu un krievu valodās.
6. Nadīnas Fresko (Francija) grāmatas „Ebreju nāve”, kura veidota pēc vēsturiskām fotogrāfijām par ebreju iznīcināšanu Šķēdes kāpās Liepājā 1941. gada 15. – 17. decembrī, tulkošana un izdošana.
7. Fonda mājas lapas latviešu, krievu un angļu valodās pilnveidošana.
8. Bērnu un mazbērnu atmiņu stāstu par deportētajiem un represētajiem liepājniekiem – ebrejiem, un viņu izpratnes par Otro Pasaules karu un Holokaustu vākšana un apkopošana.