Mūsu kontakti
Atklātais sabiedriskais fonds “Liepājas ebreju mantojums”
Reģ. Nr. LV 40008085834
Adrese: Kungu iela 21/21A kab. 12., Liepāja, LV-3401
Tālr.: + 371 634 28808
Mob.: + 371 29232949

foundation@liepajajewishherutage.lv

http://www.liepajajewishheritage.lv

Sponsoriem

1. Par atklātā sabiedriskā fonda „Liepājas ebreju mantojums” darbības sponsoru var kļūt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas ieinteresēta Fonda mērķu un uzdevumu īstenošanā

2. Projektu sponsorēšana var notikt, norādot mērķi un projekta nosaukumu, vai arī nenorādot konkrēto mērķi. Pēdējā gadījumā Fondam ir tiesības patstāvīgi lemt par ziedoto līdzekļu lietderīgu izmantošanu

3. Lai pieņemtu lēmumu atbalstīt vienu vai otru Fonda realizētu projektu, Sponsoriem tiek piedāvāta iespēja ar tiem iepazīties mājaslapas sadaļā „PROJEKTI”

4. Atklātais sabiedriskais fonds „Liepājas ebreju mantojums” ar dziļu pateicību pieņems jebkurus ziedojumus, kas ļaus mums tuvoties galvenajam mērķim – saglabāt un nodot pēctečiem Liepājas (Libavas) ebreju draudzes pārsteidzošo pagātni, atbalstīt tos kuriem šodien visgrūtāk

Norēķinu konti:
Atklātais sabiedriskais fonds „Liepājas ebreju mantojums”
Reģistrācijas numurs: 4008085834
Adrese: Liepāja, Kungu ielā 21/21A, 12. kab.
Bankas nosaukums: AS DNB banka
SWIFT kods: RIKO LV 2X
Konta nr.: EUR –LV77RIKO0002930017385
USD – LV 81RIKO 0002030069452