1. Vecie ebreju kapi tika izveidoti ap 1803. gadu mūsdienu ostas teritorijā, Kalpaka ielā 5/ 7/9 

2. 1867. gadā tika oficiāli reģistrēti jaunie ebreju kapi (Cenkones ielā 20) un apbedīšanas biedrība „Hevra Kadiša”. Biedrības valdes sastāvā bija N. KlačkoA. LipertsŠ. IzrailitsZ. Kabalkins, A. Valdšteins, I. Mendelštams

3. 19. gs 90. gados draudzē tika izveidotas vairākas sociālās palīdzības organizācijas . Kopš 1898. gada darbojās ebreju sieviešu labdarības biedrība „ Palīdzība ” (HILF)

4. 1893. gadā nodibināja Palīdzības komiteju ebrejiem, kuri izbrauca no Krievijas caur Liepājas ostu. Komitejas darbība paplašinājās 1905.gadā, kad vietu skaitu kopmītnē aizbraucošajiem palielināja no 14 līdz 100

Caur Liepājas ostu emigrēja:
1907.gadā – 2797 ebreji,
1908.gadā – 1367 ebreji,
1909.gadā – 2100 ebreji,
1910.gadā – 1660 ebreji.

5. 1905. gadā izveidota Liepājas nabadzīgo slimo ebreju palīdzības biedrība „Linas Hacedek”, priekšsēdētājs Hermans Epšteins

6. 1909. gadā nodibināta ebreju krājaizdevumu sabiedrība „Gmiles Chesed”

7. 1910. gadā nodibināta ebreju patversmes uzturēšanas biedrība „Mašav Skeinim” , priekšsēdētājs Emīls Falks

8. 1910. gadā rabīns Gilels Klains nodibināja Liepājā „Hovevei Zion” nodaļu

9. 1911. gadā tika reģistrēta ebreju amatnieku aizdevu labdarības biedrība „Poalei Cedek”

10. 1920. gadā Liepājā nodibināta Ebreju patversmes uzturēšanas biedrība ļoti veciem ļaudīm

11. 1924. gadā – Liepājas ebreju slimnieku kopšanas biedrība

12. 1929. gadā atklāja Liepājas apģērbu apgādāšanas biedrību

13. 1930. gadā tika dibināta ebreju ārstu – speciālistu biedrība Liepājā. 1932. gadā tās priekšsēdētājs bija pazīstamais Liepājā arī pēc kara, ārsts Makss Veinreihs

14. 1932. gadā dibināta ģimnāzijas “Liepājas pilsētas ebreju uzturēšanas biedrība’’, kas sniedza lielu atbalstu ebreju bērnu izglītībai Liepājā. Tās priekšsēdētājs bija Heimans Rabinovičs