Ir zinams, ka pirmā ebreju kapsēta Liepājā izveidota 1803. gadā. Tā atradās tagadējās ostas teritorijā Kalpaka ielā 5, 7/9.

Mūsdienu ebreju kapsēta Cenkones ielā 20, tā laika valdība reģistrēja tikai 1867. gadā, kaut gan ir zinams, ka apbēdījumi ir notikuši arī agrāk.

Pirmo reizi vēsturiskas ziņas par šo vietu minētas 1411.gadā, kad ordeņa mestrs Konrāds fon Fītinghofs mirušā muižnieka Laurencija Grotes dēliem Hermanim, Vilhelmam un Bertholdam kā mantojumu piešķīra Lēņu muižu ar 11 arkliem zemes un pļavām pie Bārenbuša.

Taču par kapsētu šajā vietā runā jau agrāk. Sv.Annas baznīcas hronikā atrodams ieraksts, ka 1741.gadā Jaunciemam piederošajā kapsētā pie Bārenbuša pirmo reizi lietoja tur ierīkoto zvanu.

Šobrīd Līvas kapsēta aizņem 5,5 hektāru lielu platību. Tā vairākkārt paplašināta. Savu tagadējo nosaukumu Līvas kapsēta ieguva 1940.gadā.

Līvas kapu grāmatas saglabājušās no 1889.gada 22.septembra.
Nozīmīgai daļai cilvēku, kuri laikā līdz 1945. gadam ir apglabāti Līvu kapsētas ebreju daļā, nav pēcnācēju, kas apkoptu viņu kapus, jo gandrīz visi Liepājas ebreji tika nošauti Holokausta laikā.

Pieminekļi un Brāļu kapi
  1. Memoriālā siena Holokausta upuriem. Atklāta 2004. gada 9. jūnijā.
  2. Piemiņas akmens II. Pasaules karā bojā gājušajiem ebrejiem. Atklāts 1993. gadā.
  3. II. Pasaules karā ebreju karavīru Brāļu kapi.( divās vietās)
  4. Piemineklis ebreju karavīriem- cīnītājiem par Latvijas neatkarību 1918.-1919. g.g.