1. 1920. gadā „Latvijas ebreju palīdzības kongresa” Komitejā no Kurzemes tika ievēlēti rabīns A.B. Nuroks un profesors Goldblats

2. 1921. gadā pilsētas vēlēšanās Ebreju tautas partija ieguva 5 vietas, cionisti – 1

3. 1922. gadā Ebreju nacionālā fonda labā savāca vairāk par 35 tūkstošiem rubļu ziedojumos

4. 1922. gadā nodibināta sporta kultūras biedrība „Makkabi” – priekšsēdētājs Maksims Abramovičs

5. 1924. gadā nodibināta Liepājas ebreju biedrība Palestīnas kultūras darbu veicināšanai

6. 1931. gadā nodibināta Zinātnes un tikumu mācības biedrība – priekšsēdētājs Alite Bencions

7. 1933. gadā nodibināta palīdzības biedrība „Beit Lehem” – priekšsēdētājs dr. Abrams Liperts

8. No 6 kinoteātriem Liepājā 4 piederēja ebreju ģimenēm

Pilsēta, vārdā Libau