1. 1910. gadā Liepājā notika ebreju biedrību sabiedrisko darbinieku kongress emigrācijas uz Krieviju jautājumos

2. 1920. gadā „Latvijas ebreju palīdzības kongresa” Komitejā no Kurzemes tika ievēlēti rabīns A.B. Nuroks un profesors Goldblats

3. 1921. gadā pilsētas vēlēšanās Ebreju tautas partija ieguva 5 vietas, cionisti – 1

4. 1922. gadā Ebreju nacionālā fonda labā savāca vairāk par 35 tūkstošiem rubļu ziedojumos

5. 1922. gadā nodibināta sporta kultūras biedrība „Makkabi” – priekšsēdētājs Maksims Abramovičs

6. 1924. gadā nodibināta Liepājas ebreju biedrība Palestīnas kultūras darbu veicināšanai

7. 1931. gadā nodibināta Zinātnes un tikumu mācības biedrība – priekšsēdētājs Alite Bencions

8. 1933. gadā nodibināta palīdzības biedrība „Beit Lehem” – priekšsēdētājs dr. Abrams Liperts

No 6 kinoteātriem Liepājā 4 piederēja ebreju ģimenēm

Pilsēta, ko sauc Libava