2004. gadā blakus piemineklim Otrā pasaules kara laikā bojā gājušajiem Liepājas ebrejiem tika uzstādīta Memoriālā siena ar 6422 Liepājā ebreju – totalitāro režīmu upuru vārdiem.

Šis piemineklis Liepājas ebrejiem ir trīs gadu pētniecības darba rezultāts, ko veica prof. E. Anderss (izglabies Holokaustā E. Alperovičs) un J. Dubrovskis.

12 metru gara sienā iegravēti ne tikai holokausta un Staļina deportācijas upuru vārdi, bet arī 44 drosmīgu ebreju glābēju vārdi, kuri riskēja ar savu un savu tuvinieku dzīvību un izglāba 33 Liepājas ebrejus.

Memoriālā siena tika uzcelta, par ziedojumiem no 160 izglābtiem Liepājas ebrejiem un viņu pēcnācējiem no vairākām pasaules valstīm, kā arī no Liepājas ebreju draudzes pārstāvjiem. Projekta autors ir “Alžānas grafikas un dizaina birojs”, Memoriālo sienu izgatavoja un uzstādīja būvfirma “UPTK”.

“Mēs nevaram atdzīvināt holokausta upurus vai pat apglabāt viņus ar pienācīgu cieņu. Bet mēs varam atjaunot viņu vārdus un iemūžināt tos kapsētā, kur lielākā daļa šo upuru atrastu savu pēdējo patvērumu bez kara, holokausta un Gulaga. “