Ebreju tautas Holokaust traģēdijas piemiņas saglabāšana un iemūžināšana vienmēr ir bijusi ebreju draudzes prioritāte.

Kopš Liepājas ebreju draudzes atjaunošanas 1989. gadā ir daudz darīts, lai saglabātu šo atmiņu.

Viens no pirmajiem pieminekļiem, kas veltīts Otrā pasaules kara laikā bojā gājušajiem Liepājas ebrejiem, atrodas Livas kapsētas ebreju daļā.

Iniciatori šī pieminekļa izveidošanai bija Pēteris Mellers, Mihails Švarcmans, Iļja Gribelskis, Vladimirs Bans, Valērijs un Sergejs Zaharjini. Katrs draudzes loceklis uzskatīja par savu pienākumu atbalstīt šo projektu.

1993. gadā, četrus gadus pēc ebreju draudzes atdzimšanas Liepājā, notika svinīga pieminekļa atklāšana. Divi Latvijas arhitekti savu projektu izstrādāja bez maksas, un piemineklis tika uzcelts un atvērts 1993. gadā par mecenātu un draudzes locekļu naudu. Atklāšanā piedalījās holokaustā izdzīvojušie liepājnieki no Izraēlas, Domes goda viesi un draudzes locekļi.