No vēstures

Saskaņā ar 1935. gada tautas skaitīšanas datiem Liepājā dzīvoja 7 379 ebreju. Tas ir 12,9% no visiem pilsētas iedzīvotājiem.
Otrā Pasaules kara laikā gandrīz visi Liepājas ebreji tika iznīcināti. 1945. gada 9. maijā Liepājā dzīvi bija palikuši 25 ebreji.
Lielākā daļa ebreju īpašumi bija iznīcināti bombardēšanas laikā, ieskaitot 11 sinagogas un ēkas.
Līdz ar Liepājas ebreju draudzes darbības atzimšanu 1989. gadā tika īpaša uzmanība tika veltīta Liepājas ebreju vēstures pētīšanai un saglabāšanai.

Ebreju Piemiņas vietas